Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2013

patryncio93

Kocham Cię

— A.
Reposted fromAngiie Angiie viatulipanowa tulipanowa
patryncio93
3910 2aa5
Reposted fromAngiie Angiie viatulipanowa tulipanowa
patryncio93
8632 8676 500
Reposted frommruczenie mruczenie viatulipanowa tulipanowa
patryncio93
patryncio93
Zazwyczaj wieczorami mam ochotę na herbatę i na życie z Tobą.
Reposted fromjakatakasia jakatakasia viatulipanowa tulipanowa
patryncio93
Najwspanialsze uczucie na świecie, gdy druga osoba mówi 'kocham', znając Twoje błędy, wady i nawyki.
— znalezione?

March 18 2013

patryncio93
Każdy z Nas ma taką osobę, o której myśli cały czas.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viatulipanowa tulipanowa
patryncio93
Doprowadziłeś mnie do stanu, w którym cholernie ciężko bez Ciebie jest mi funkcjonować
Reposted fromGeniusz Geniusz viatulipanowa tulipanowa
patryncio93
To co jest ważne to wciąż My.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa
patryncio93
Na­wet nie zda­jemy so­bie spra­wy ile krzywd wyrządza­my słowami. 
Reposted fromtulipanowa tulipanowa
patryncio93
4123 f1cb 500
Reposted fromnfading nfading viatulipanowa tulipanowa
patryncio93
6195 c766
Reposted frommalcia malcia
patryncio93
6096 fd2a
Reposted fromtulipanowa tulipanowa
patryncio93
6112 884f 500
Reposted fromtulipanowa tulipanowa
patryncio93
Są uśmie­chy - które w pa­mięci za­pi­sują się na stałe.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa
patryncio93
Jak śmiesznie wyglądasz gdy motasz się usiłując mi udowodnić jak dobrze mnie znasz..
— serplesniowy.soup.io
patryncio93
6194 dad7
Reposted frommalcia malcia
patryncio93
6195 c766
Reposted frommalcia malcia
patryncio93
najważniejsza jest zgodność słów z czynami
— p.
Reposted fromwhatu whatu
patryncio93
6244 82ce
Reposted fromoopsiak oopsiak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl